Jak na matematiku hravě

Lego pomáhá pochopit zlomky

Matematika je pro mnohé děti (a někdy i dospělé) strašidlem. Přitom i tu se lze učit hravě. A kdo zvládá základy, kdo si brzy osvojil předmatematické dovednosti, ten si snáze poradí i s náročnějšími počty. Jak tedy dětem matematiku zpřístupnit a učení ulehčit? Přinášíme vám několik tipů, které se hodí už pro předškolní děti, a také rady pro školáky. Nechceme přitom říkat, že vaše děti musí už ve školce zvládnout počítat třeba do dvaceti – to opradu není podstatou. Mnohem více jde o dovednosti.

 

Předmatematické a matematické dovednosti

Na začátek si dovolíme pár slov o předmatematických dovednostech. Ty souvisí se zrakovým, prostorovým i časovým vnímáním, stejně tak i s rozumovým vývojem, motorikou a řečí dětí. Matematika totiž nespočívá v odříkání určitých číselných řad, ale je založena na chápání (matematických) vztahů. Dítě se postupně učí porovnávat, třídit a řadit – například předměty podle barvy nebo velikosti. Na základě těchto předmatematických dovedností si utváří číselné představy. Když skládá barevné kostky, objevuje přitom základy matematiky. Dítě, které se od mala hravě věnovalo číslům, množstvím či tvarům, zvládá matematiku ve škole obvykle lépe. A právě proto má smysl, vést už školkové děti hravě k matematice. K tipům, jak na to, se záhy dostaneme.

Nejprve ještě přehled čtyř základních pilířů dobrého matematického chápání – k nim patří:

  • Čísla a číslice: chápání významu čísel a poté i pravidel počítání
  • Geometrie: chápání geometrických tvarů, vzorů a struktur
  • Měření: chápání velikosti, váhy, prostoru a času
  • Pravděpodobnost: rozlišování podle různých charakteristik a četností

 

Pět jednoduchých tipů, jak podporovat předmatematické dovednosti u menších děti

 

1. Využijte hračky a hry k „učení“

Děti společně hrají deskovou hru HoubohraHraní s dřevěnými kostkami či s legem pomáhá k lepší prostorové představivosti. Děti se zároveň učí předměty rozlišovat a třídit podle barev, tvaru, materiálu nebo velikosti. Pro podporu matematického chápání jsou vhodné také deskové hry s kostkou – například klasické Člověče, nezlob se! nebo naše hra Popeláři jedou! Hodem kostky se dítě učí rozpoznat množství kroků a zároveň je zopakovat na herním plánu. V případě popelářské hry se učí poznávat i čísla popelnic a vnímá, jak moc zaplněné popelářské auto již je a kolik naopak chybí. Karetní hry – například kvarteto – učí poznávat a pojmenovávat číslice. I pohybové hry mohou vést k lepšímu chápání matematických vztahů. Příkladem takové hry je Honzo, vstávej!, při které děti postupují po různě velkých krocích (pět slepičích, dva sloní atd.) a musí tak rozlišovat a porovnávat velikosti zvířat a délky kroků. Čím více smyslů se do hraní dítě zapojuje, tím intenzivnější a trvalejší je zážitek.

 

 

2. Zapojte matematiku (hravě) do každodenních aktivit

Děti vaří - respektive v tomto případě pečou. Banánové muffiny.Základní matematické pojmy, operace a vztahy – např. množství, vzdálenosti, třídění, geomatrické tvary – můžete najít při různých příležistostech v každodenních aktivitách: při vaření či nakupování, cestou domů nebo na procházce. Pojmenovávejte je a hrate si s nimi. Když děti zažijí na vlastní kůži, k čemu se jim matematické dovednosti v praxi hodí, spíše se je naučí a budou využívat. Několik příkladů z praxe:

  • Upečte si banánové muffiny. Společně vaříte nebo pečete a zároveň poznáváte množství – od hrnku a půl hrnku, dvou banánů apod. až později po pokročilejší odvažování 0,5kg ebo 350ml. Pro menší děti můžete využít třeba naše obrázkové recepty Děti vaří.
  • Nechte děti rozkrájet třeba pizzu nebo dort. Tím se připravují pro budoucí učení a chápání zlomků.
  • Při nákupu nechte děti počítat – třeba 4 jablka. Ukazujte si s nimi počty na prstech, aby si snáze množství představily. Při procházce můžete počítat, kolikrát jste co potkali nebo našli – třeba houby v lese.
  • Počítejte schody k bytu – děti se učí číselnou řadu a vnímat přibývající množství (a zároveň i snáze zvládnou výstup nahoru).

 

3. Kreslete se základními geometrickými tvary

Tvořte pomocí základních tvarů nebo si dávejte navzájem za úkol cosi nakreslit za pomocí určitého počtu trojúhelníků, kruhů a čtverců. Kombinujte. Takový způsob kreslení zároveň pomáhá dětem v chápání toho, že i složité obrazce lze rozdělit do menších jednodušších forem.

 

4. Dvakrát měř, jednou řež! aneb tvořte

Můžete si s lese nasbírat různé plody jako třeba šípky, šišky, žaludy atd., navlékat je – podle určitého pravideného vzoru – na provázek a vytvořit si náramek nebo ozdobu do pokoje. Nebo si vymyslete větší společný projekt (např. na ptačí budku) a pusťte se do tvorby – přičemž s dětmi společně plánujte, měřte a řežte. Řiďte se mottem, dvakrát měř, jednou řež. Důležité je, když si dítě může vše samo prozkoumat. Občas stačí svým ratoletem půjčit metr, ať si samy poměří různé předměty v domácnosti.

 

5. Vytvářejte si kalendáře

Dítě se díky kalendářům naučí rozvíjet časovou představivost. Můžete si udělat kalendář pro denní a týdenní aktivity. Anebo si nakreslete společně přehled dní zbývajících k určité významné události (např. narozenin) a denně odškrtávejte jeden z nich.

 

 

Tipy, jak podporovat matematické dovednosti u školáků

V první řadě je důležité neděsit děti matematikou. Pokud patříte k těm, kdo bojovali a třeba ještě bojují s matematikou, pokuste se své zkušenosti nepředávat svým dětem dál. Nestrašte je, že je matematika těžká. Ani nemá smysl je chlácholit tím, že ne každý (natož třeba holka) má na matematiku buňky. A pokud naopak vy patříte k těm, kteří s matematikou nikdy neměli problém, tak zajisté najdete možnosti, jak děti motivovat k počítání. Nevnucujte jim ale svoje způsoby – ani v případě, když si myslíte, že to vše jde spočítat jednodušeji nebo jinak. Hlavní je, že dítě nachází svoje cesty.

V podstatě i pro školní děti platí podobné rady jako pro předškoláky, jenom mnohdy o něco pokročilejší (to nejlépe posoudíte vy sami, jak komplikované matematické „hrátky“ vaše děti zrovna potřebují).

 

1. Využijte hry k učení

Kostky jsou skvělým pomocníkem pro počítání. Můžete si zahrát třeba hru s kostkami „Generál“ (též nazývaná Vrchcáby – pokud neznáte, najdete na internetu návody), při které děti sčítají – mimo jiné – výsledky hodů kostek. K procvičování malé násobilky jsme v Poketu vyvinuli sadu her Násobení a dělení, ve které mohou školáci hravě trénovat násobení i dělení. Herní plán k násobení se hodí i pro procvičování sčítání (místo násobení se čísla z kostky a herního plánu prostě sčítají). Máte-li dvě děti, může mladší sčítat a starší násobit. K učení můžete využít i počítačové hry. Povedeným příkladem je např. Matemág.

 

 

2. Matematika při každodenních aktivitách

 

I v tomto případě zapojujte matematiku do běžných aktivit. Udělejte si k sídani palačinky – nechte při přípravě děti odvážit 140g mouky a odlít 250ml mléka. Postavte společně domek na stromě nebo jiné větší dílo, při kterém je podstatné vše předem naplánovat a odměřit. Praktické je i čtení jízdního řádu. V každém případě je zásadní získat vlastní zážitky, že matematika je k něčemu, že je praktická. Pokud děti znalosti ze školy v praxi využijí a uvidí (nebo i dalšími smysly okusí), k čemu jim je, půjde pochopení a tedy i učení snáze. A oblíbené hračky jako je lego můžete využít i k vysvětlování matematiky – třeba pro práci se zlomky.

 

 

3. Penize nejsou na hraní, nebo ano?

Pošlete děti nakoupit. Nechte je v obchodě spočítat, kolik co stojí a kolik dostanou zpět. Finanční gramotnost je kapitola sama o sobě – začíná už při nákupu housek k snídani.

 

4. Plánujte termíny

Díky společnému kalendáři a/nebo domlouvání určitého času (kdy dítě přijde domů z parku nebo od kamarádky) se váš potomek učí vědomějšímu zacházení s časem a časovými cykly.

 

5. Nepřehánějte to

Uvedené příklady mají vést k tomu, aby dítě chápalo význam a smysl matematiky pro každodenní život a ne aby mělo pocit, že musí po škole neustále řešit další a další příklady. Myslete na to, že méně je někdy více.

 

Závěrem ještě pár osobních tipů na knihy, které představují matematiku hravou formou. Naše děti měly – jako malé – rády knížku „Knížka“ od Hervého Tulleta, v níž se zábavným a hravým způsobem seznamovaly s množstvím a číselnými představami. Základní geometrické obrazce poznávaly děti hravě díky trilogii tvarů od Jon Klassena and Mac Barnetta (Triangle, Square, Circle). Když byly starší, tak se nám osvědčila například „Jedna dvě v lese. Základy matematiky levou zadní“ od Jany Kudrnové a Petry Tomáškové. (Nejen) pro chápání statistiky se skvěle hodí „Sto dětí. Jak se nám žije na světě“ od Christopha Drössera. Na trhu je vynikajících knih k dostání samozřejmě mnohem více. Poraďte se ve svém knihkupectví.

V každém případě přejeme Vašim dětem, aby matematiku hravě zvládaly!